آخرین اخبار مدارس


18 خرداددبیرستان دوره اول

18 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

29 اردیبهشتدبیرستان دوره اول

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

05 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه

05 اسفنددبیرستان دوره اول

29 دیدبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره اول

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

نگاهی به داخل سطل زباله

لوییز اسپیلبری

محیط زیست

دبیرستان دوره اول

سلام بر ابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

گسترش فرهنگ ایثار

دبستان دخترانه

قصه های کلیله و دمنه

علیرضا طاهری

داستانی

دبیرستان دوره اول

داستان ازدواج 14معصوم (ع)

سید هادی میر اشرفی لنگرودی

چهارده معصوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

داستان ازدواج 14معصوم (ع)

سید هادی میر اشرفی لنگرودی

چهارده معصوم

دبیرستان دوره اول

یکصدو چهارده راه نزدیک تر شدن به خدا

سید محمد خاتمی

مذهبی - قرآنی

دبیرستان دوره اول

چهره ی جان

محمد لک علی آبادی

مذهبی - اخلاقی

دبیرستان دوره اول

چهره ی جان

محمد لک علی آبادی

مذهبی - اخلاقی

دبستان دخترانه

آب‌‌چال

گریم بیس

محیط زیست

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تاریخچه مبارزات اسلامی دانشجویان ایرانی در خارج

مجتبی باقرنژاد

سیاسی ، دانشجویی

دبیرستان دوره اول

اصول پایه حریق و امدادرسانی

امین نعمتی

آتش سوزی و اطفا حریق

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سلام بر ابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

گسترش فرهنگ ایثار

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

مهنا سادات تهامی پور زرندی

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

تمنا زارعی

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

آیدا رنجبریان

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

زهرا شولی

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

هانیه نصیری نژاد

مسابقه: نقاشی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه

حوا متقی

مسابقه: شهدای هسته های

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

آیدا رنجبریان

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

آیدا رنجبریان

مسابقه: نقاشی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه

رقیه قاسمی

مسابقه: شهدای هسته های

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

رقیه قاسمی

مسابقه: حافظ خوانی شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

رقیه قاسمی

مسابقه: قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

آنیل نیکدل

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه

حميد رضا صالحي

1383/03/25

هنرستان پسرانه

سيد عباس رباني زاده

1384/03/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نسترن پاك زاده

1384/03/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه سادات هاشمي فرد

1383/03/27

هنرستان پسرانه

مهدي دهداري

1384/03/23

دبیرستان دوره اول

ستايش پشنگيان

1387/03/25